Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Najkrajšie má meno Ježiš

A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom...v ktorom by sme mali byť spasení. (Sk 4:12)
Najkrajšie má meno Ježiš, najkrajšie zo všetkých mien,
meno, ktoré dnes mi svieti, meno, ktoré vidím len.
Dosky srdca navždy zmäkli,
nastal pre mňa nový deň.
Najšťastnejší som keď viem dnes,
že Ty si môj Spasiteľ.

Naveky a budem chváliť, viem, že si Emanuel.
Naveky a vyvyšovať, Tvojím menom žije Zem.
Naveky a budem ľúbiť, Tvoje meno Láska znie.
A Naveky o tom hlásať, ako si zmenil môj smer.

R: Ježiš (4x)
(c)1999 Autor. Pieseň sa môže voľne používať v nezmenenej podobe.

<a href="./tunes/n/najkrajsie_ma_meno_jezis.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Najkrajšie má meno Ježiš
(c)1999 Autor. Nápev sa môže voľne použivať iba s touto piesňou.

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/