Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Izaiáš 6:1-3 *

Jasný pohľad ktorý tešil
A volali jeden druhému a hovorili: Svätý, svätý, svätý Hospodin Zástupov, celá zem je plná jeho slávy. (Iz 6:3)
Jasný pohľad, ktorý tešil zrak Judského proroka.
¼úbezný hlas bezpočetný vstupoval mu do ucha.

R: „Pane, slávou nebo plníš, zem je ňou naplnená.
Sláva nech je Tebe vzdaná, Svätý, svätý, svätý Pán.“

Pán je v sláve obklopený cherubmi a serafmi.
Bez ustania v Jeho chráme pospevujú piesne hýmn.

Nebesia rozzvučte chválou, aj vy svätí s anjelmi.
Pejte: „Svätý, svätý, svätý, Pán zástupov, Najvyšší.“

Spolu s cirkvou vykúpenou, serafmi a anjelmi
uctievajme Jeho meno, obklopme Ho chválami:
(Originál: Bright the vision that delighted )

<a href="./tunes/87.87 d/cassell.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Cassell (87.87 D)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/