Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Ježiš, to meno nad všetky mená

1. Ježiš, to meno nad všetky mená je,
vyvýšené na nebi, na zemi.
Anjeli s ľuďmi pred Ním padajú,
diabli pred Ním utekajú.

2. Ježiš, to meno hriešnikom je drahé,
meno, ktoré je im darované.
Obavy z ich vín všetkých odháňa,
ich peklo v nebo obracia.

3. Ježiš, väzňom okovy rozlamuje,
a hlavu satana rozdrvuje.
Ku màtvym dušiam mocne hovorí,
a k životu ich privádza.

4. Ó, kiež len smieš Ho spoznať a okúsiť
milosť tak nádhernú, čo prináša.
Náruč Jeho lásky ma objala;
poď k Nemu nájsť Spasiteľa!

5. Len Jeho spravodlivosťou sa chválim,
zvesť pravdy o spáse oznamujem.
Volám hlasne: „Hľa, Baránok Boží“,
len v Jeho mene spása je.

6. Želám si, aby i môj dych posledný
Jeho nádherné meno vyriecť smel.
Kázal Ho všetkým pri mojej smrti,
„Ajhľa, Baránok Boží!“
(Originál: Jesus! the Name high over all )

<a href="./tunes/cm/Lydia C.M.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Lydia (CM)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/