Zaujímavé linky »
Odporúčané linky · Užitočné  linky · · Z histórie · Elektornické Biblie · Hymnické piesne · Internet Rádio · Vydavateľstvá literatúry · Biblické školy · Predaj biblického sw. · Užitočný freeware
Odporúčané linky
NKZ Žilina
Zbor Nezávislé kresťanské zhromaždenie Žilina
C.H Spurgeon archív
archív kázní, článkov i kníh jedného z najväčších kazateľov devätnásteho storočia - Charlesa Haddona Spurgeona.
Užitočné linky
Zápas o dušu a HCJB rádio
Prehľadne štruktúrovaný archív článkov a kázní v českom i slovenskom jazyku. Archív z vysielania Trans World Radio, HCJB rádio.
The Trinity Foundation
Kresťanská spoločnosť, ktorá publikuje kvalitné reformované knihy a články. Ako jediné vydavateľstvo sa špecializujú na diela znamenitého kresťanského mysliteľa Gordona H. Clarka.
A Christian Witness to Roman Catholicism
Misijná služba medzi rímskokatolíkmi a teologická obhajoba princípov protestantskej reformácie.
Otázky o Genesis
Odpovede na otázky typu, odkiaľ vzal Kain manželku, bola potopa celosvetová, bolo šesť dní skutočných, použil Boh evolúciu a mnohé ďalšie…
Grace To You
služba rozhlasového vysielania; na stránke neprehliadnite sekciu Bible FAQ (často kladené otázky).
The highway
Archív diel a reformovaných článkov.
Linky Phillipa R. Johnsona
mnohé linky triedené podľa kategórií s opismi.
Miestnosť cirkevnej histórie
prehľad cirkevnej histórie s odkazmi na mnohé historické vyznania a dokumenty.
Prehľad cirkevnej histórie
prehľad cirkevnej histórie podľa rokov s odkazmi na historické osobnosti.
InfoTeos
Kresťanská stránka, ktorá publikuje podnetné biblické články a zamyslenia.
Reformed Reader
všetko o reformovaných baptistoch: vyznania viery, história, publikácie, adresár zborov,...
Metropolitan Tabernacle Londýn
zbor, kde pôsobil Charles Spurgeon, John Gill, dnes Dr. Peter Masters. V sekcii on-line sermons sú kvalitné vyučovania a evanjelizačné kázne.
Adresáre zborov:
Celosvetovo: [1], [2]
Z histórie
Fire and Ice
puritánske a reformované spisy.
A puritan's mind
objavte nanovo reformáciu a puritánov. Pozrite si pútavý vstup na stránku. (podobné stránky: Puritan Board ,Semper Reformanda)
A 21st Century Puritanism
v stopách puritánov v 21. storočí. Sieť obsahuje mnoho článkov, postrehov, piesní, liniek.
Archívy diel:
 • John Bunyan
 • Charles H. Spurgeon
 • Jonathan Edwards
 • John Owen
 • Martin Lloyd-Jones
 • William Bates (1625-1699)
 • Thomas Manton (1620-1677)
 • Elektronické Biblie
  E-Sword
  pre plnšie štúdium Biblie. Obsahuje desiatky anglických i neanglických prekladov Biblie ako i septuagintu, hebrejský text, majoritný text so strongovými číslami pre okamžité preklady jednotlivých slov z gréčtiny a hebrejčiny pomocou vbudovaného Strongovho slovníka. Nechýbajú desiatky kvalitných komentárov od ľudí ako Henry, Jamieson, Fausset, Brown, Gill, prepojených priamo na verše. V niekoľkých biblických slovníkoch je možné nájsť tisíce slov a definícií, jazykových, historických, atď. K tomu všetkému sady pekných máp, textov na každý deň a niekoľko plných diel od autorov ako Bunyan, J.C Ray. Obraz dopĺňajú systematické teológie, historické vyznania viery, biblické prehľady a historické dokumenty. Plus vlastné poznámky a veršíkový šetrič obrazovky. A všetko je to zadarmo, od autora Rycka Meyersa. Ak môžete, podporte ho.
  Theophilos
  software pre štúdium Biblie od Ivana Jurika. Základná (neplatená) verzia obsahuje niekoľko Biblií (ako KJV, Kralická, česká ekumenická). Roháčkov preklad po zaregistrovaní dostanete zdarma (na náklady predajcu). Slovenský evanjelický preklad je potrebné kúpiť. Pre prácu v slovenskom a českom Biblickom texte momentálne snáď najlepší dostupný software. Software je možné rozšíriť o komentáre, vyznania viery, študijné poznámky.
  Hymnické piesne

  Rozumejú sa tu najmä piesne, ktoré vznikali v minulosti na princípoch umiernenosti, zrozumiteľnosti, súladu s Biblickou výpoveďou s cieľom oslavovať trojjediného Boha a znižovať človeka. Potešujú a vyučujú Boží ľud hlbokým pravdám Písma a vedú ho k milovaniu Krista. Na väčšinu sa nevzťahuje ochrana autorských práv, a preto je ich možné verejne spievať a šíriť.

  Puritan Hyms 21.st
  vybrané hymnické piesne s hudobnými súbormi. Sieť obsahuje aj novo zložené hymnické piesne a nájdu sa tam i piesne zo žaltárov.
  Cyberhymnal
  Asi najväčšia sieť svojho druhu. Takmer 5,000 hymnických piesní (slová, hudba, notové súbory, zvukové súbory, obrázky a opisy autorov, množstvo referencií, nápevov).
  Music for the Church of God
  Obsahuje stovky kvalitných, na Písme založených piesní pre uctievanie.
  Guitar Hymns
  Stovky známych hymnických piesní rozpísaných pre akordovú hru na Gitare.
  Genevan Psalter
  Kompletný ženevský žaltár (žalmový spevník) zo 16. storočia. Kolekcia prekrásnych žalmov v angličtine vrátane midi súborov.
  The Huguenot Psalter
  hugenotský žaltár vo francúzštine, vrátane midi súborov. Mnohé piesne prebraté z Genevan psalter.
  Luteránke hymny
  v anglickom jazyku, slová, nápevy + nemecké originály.
  Psalms from the 'Book of Praise'
  znotovaný Anglo-ženevský žaltár.
  Christian Classics Ethereal Hymnary
  Databáza a archív nápevov k hymnickým piesňam, midi, pdf, notové súbory.
  Online Hymnal Sermon audio
  cez 700 Hymnických piesní + mnoho mp3 doprovodov.
  Internet Rádio
  Old Fashioned Christian Music Radio
  vypočujte si prekrásnu kresťanskú hudbu. Orchestrálne kompozície, piano, chóry, strunové nástroje, sólo spev. Neprestajné vysielanie piesní, aranžmánov vo vysokej kvalite pre počúvanie. Stránka obsahuje bohatú CD knižnicu s 1,5 minútovými kvalitnými ukážkami mp3.
  Doctrines of Grace int. ref. radio
  Reformované internetové rádio vysiela vyvážené kázanie evanjelia a doktrín milosti.
  Sermon Audio
  4 internetové rádia. Kázané slovo, kvalitná hudba, čítanie z Biblie.
  Vydavateľstvá literatúry
  Wakeman Trust
  vydavateľ literatúry od roku 1976.
  Evangelical Press
  britský vydavateľský dom.
  Banner of truth
  vydáva literatúru reformovaných autorov.
  Ordo Salutis
  slovenské knihy pre plnšie porozumenie Krista, Biblie, spasenia a cirkvi.
  Poutníkova četba
  je občanské sdružení, tedy nezisková organizace, zabývající se překládáním a vydáváním křesťanské literatury.
  Biblické školy
  European Missionary Fellowship
  Vynikajúca jednoročná biblická škola vo Veľkej Británii. Škola je vetvou EEC, vznikla po druhej svetovej vojne. Vyučuje sa tam: apologetika, cirkevná história, kulty a náboženstvá vo svete, mravouka, hermeneutika, historický prehľad Biblie, homiletika, pastorácia, zásady a praktiky zvestovania evanjelia a zakladania zborov, systematická teológia, novozmluvná gréčtina.
  London Reformed Baptist Seminary
  Londýnsky reformovaný baptistický seminár je určený najmä pre kazateľov. Funguje pod záštitou zboru Metropolitan Tabernacle Church.
  London Theological Seminary
  Londýnsky teologický seminár je evanjelikálna protestantská fakulta pre výučbu kazateľov a pastorov. Škola bola víziou Dr. Martyn Lloyd-Jonesa.
  Predaj biblického sftw.
  Discount Christian Software
  zlacnený kresťanský software.
  DiscountBible.com
  Užitočný freeware
  Text, html, office:
 • 1st Page 2000 -HTML,PHP,JavaScript editor
 • Notepad++ -výkonný notepad.
 • Open Office -kancelársky balík typu MS Office.
 • PDFCreator -tlačí do súborov PDF
 • Skype -bezplatné telef. cez internet
 • MS Office prehliadače: MS Powerpoint viewer MS Excel viewer MS Word viewer
 • Wav, mp3, midi
 • Wave Pad - editor wav.
 • Anvilstudio - editor midi .
 • Audacity - viacstopovýrekordér a editor wav.

 • Obsah odkazovaných stránok nemusí vždy korešpondovať s vyznaním a praktizovaním viery v zbore NKZ Bratislava.