Posts from marec 2020

Verejné zhromaždenie je dočasne zrušené

V súvislosti s vydaním nariadenia (http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf) o zákaze organizovať hromadné podujatia, sme sa rozhodli dočasne prerušiť nedeľné zhromaždenie s tým, že nasledujúce dni budeme sledovať, ako sa vyvíja ďalšia situácia. Dôvod, prečo sme k tomuto rozhodnutiu dospeli je ten, že nechceme jednak budiť pohoršenie porušovaním nariadenia a tým druhým chceme predísť situácii, aby sme nejakým…