Detská besiedka

Detská besiedka predstavuje miesto a vzácnu príležitosť, kde sa evanjelium podáva deťom takou formou, ktorá je zrozumiteľná ich veku. Je určená pre deti vo veku od zhruba 3 rokov do 12 rokov a koná sa pravidelne každú nedeľu okrem letných prázdnin. Prebieha počas zhromaždenia v samostatnej miestnosti a začína spolu s kázňou v hlavnom zhromaždení, čo býva zhruba pol hodinu po začiatku zhromaždenia. Tam je pre nich pripravený program, ktorý tvoria biblické príbehy, pravdy evanjelia, piesne a neraz i rôzne tvorivé aktivity. Je na uvážení rodičov, či ich dieťa pôjde na detskú besiedku alebo sa zúčastní hlavného zhromaždenia.