Jarná víkendovka NKZ BA

    Víkendovka, to je 48 hodín vyskladaných zo spoločného času, biblického vyučovania, zábavných aktivít, pobytu v prírode, rozhovorov, príležitosti pre budovanie vzájomných vzťahov, oddychu a dobrého jedla – to všetko na Božiu slávu a vzájomné budovanie sa cez milosť a pôsobenie Svätého Ducha, o ktoré sa modlíme. Podujatie je otvorené pre ľudí z akejkoľvek cirkvi a lokality, tiež i pre hľadajúcich a neveriacich. Na uplynulých víkendovkách zvyklo byť medzi nami nemálo priateľov z iných spoločenstiev a všetci sme z toho mali vzájomný úžitok a o to väčšiu radosť.