Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

Dve veľké skutočnosti potrebné pre spásu hriešnika

Séria výkladov so zameraním na ospravedlnenie a posvätenie v Kristovi, ktorá začala v októbri roku 2018.

There are no kazne to show.