Daniel (výklady verš za veršom)

Séria výkladov knihy Daniel, ktorá začala v marci roku 2019.