Obriezka srdca

Obriezka srdca (2)

Text kázania: Deuteronómium 30:6 Pretože zákon nedokáže oživiť, spasenie nikdy nebolo, nie je a nebude, a nie je ani možné, dosiahnuť z vlastnej spravodlivosti, z poslušnosti zákonu. Spasenie je z milosti na základe Božích zasľúbení. Súčasťou Božích zasľúbení je to, že Boh človeku odoberie to zlé kamenné srdce a dá mu srdce nové a mäsité, na ktoré zapíše svoj zákon, výsledkom…

Obriezka srdca (1)

Text kázania: Rimanom 7 Boží plán od pádu človeka do hriechu je mať svoj ľud, ktorý bude Bohu verný a poslušný, uprostred ktorého bude Boh prebývať. Za týmto účelom dáva Boh človeku zákon prikázaní. Cieľom zákona je dosiahnuť správny postoj (vernosť, poslušnosť, lásku) Božieho ľudu ku svojmu Bohu, a rovnako aj spravodlivosť, milosrdenstvo a lásku medzi ľuďmi navzájom.…