Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

kazne on Evanjelium

Piktogram knihy 2. Timotejovi

Tí, ktorí sa stavajú proti pravde [2. TIMOTEJOVI (8)]

Text kázania: 2.Timotejovi 3:5-9 Dnes sú ľudia schopní si Božie Slovo všelijako popretáčať, aby si ospravedlnili svoje hriechy. To, čo Písmo nazýva hriechom, si oni prekrúcajú svojimi výkladmi, aby ďalej mohli páchať svoje túžby a žiadosti, pričom si myslia, že to nie je až tak vážne. Každý však, kto chce prekrúcať sväté Božie Slovo a…