Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

kazne from november 2019