Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

kazne from september 2020