Identita Krista ako Božieho Syna a viera v neho

Podstatou našej viery je identita Pána Ježiša, že on je KRISTUS a je SYN BOŽÍ. Toto spojenie má v Písme svoj obsah a výpovednú hodnotu.

Text kázania: Skutky 2:14-40; 8:26-38