Medzi znovuzrodením a oslávením (časť 2) – Už (raz a navždy) – ešte nie (v plnosti)

… sú aspekty nášho spasenia, ktoré dostávame takpovediac „nadvakrát“

– v momente uverenia v evanjelium, uverenia v Ježiša Krista (spasiteľnou živou vierou) ich dostávame definitívne, raz a navždy, a predsa ich nedostávame ešte v plnosti, pretože sa očakáva ich definitívne naplnenie či zavŕšenie pri druhom príchode Krista, keď bude vykúpené aj naše telo. Toto napätie medzi tým, že tieto aspekty spásy z jednej strany už máme raz a navždy a definitívne, a že je dokonca isté, že ich máme v úplnosti (vlastníme ich celé, ale ešte sa nezrealizovali v úplnosti), čo sa však vyplní až ako budúca udalosť pri vykúpení tela, vytvára aj reálne, skutočné napätie v našom živote …

(viac v priloženom  *.pdf súbore)

Text kázania: Kolosanom 3:9-10