Medzi znovuzrodením a oslávením (časť 3) – Oslobodenie od hriechu

Nedokázali by sme žiť nový život, ak by sme nezomreli a nevstali spolu s Kristom. Nedokázali by sme žiť nový život, ak by sme nezomreli hriechu…

Text kázania : Rimanom 6:18