Obriezka srdca (1)

Text kázania: Rimanom 7

Boží plán od pádu človeka do hriechu je mať svoj ľud, ktorý bude Bohu verný a poslušný, uprostred ktorého bude Boh prebývať. Za týmto účelom dáva Boh človeku zákon prikázaní. Cieľom zákona je dosiahnuť správny postoj (vernosť, poslušnosť, lásku) Božieho ľudu ku svojmu Bohu, a rovnako aj spravodlivosť, milosrdenstvo a lásku medzi ľuďmi navzájom. Ukáže sa však, že zákon, ktorý mal byť ľuďom na život, im bol na smrť. Problém nie je na strane zákona, ktorý je dobrý svätý a spravodlivý, problém je na strane človeka, ktorý je mŕtvy vo svojich hriechoch, previneniach, a neobrezanosti svojho srdca. Človek má zlé kamenné srdce a je tvrdej šije, a preto nedokáže zákon prikázaní poslúchnuť. A zákon zase nedokáže oživiť. Preto potrebuje človek záchranu, potrebuje nové srdce a potrebuje oživenie. Oživiť dokáže iba Boží Duch, ktorý je darovaný tým, ktorí uverili živou vierou v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa.