Obriezka srdca (2)

Text kázania: Deuteronómium 30:6

Pretože zákon nedokáže oživiť, spasenie nikdy nebolo, nie je a nebude, a nie je ani možné, dosiahnuť z vlastnej spravodlivosti, z poslušnosti zákonu. Spasenie je z milosti na základe Božích zasľúbení. Súčasťou Božích zasľúbení je to, že Boh človeku odoberie to zlé kamenné srdce a dá mu srdce nové a mäsité, na ktoré zapíše svoj zákon, výsledkom čoho bude poslušnosť takéhoto nového človeka. Táto zámena srdca je v Písme opísaná aj ako obriezka srdca. Obriezku srdca získava človek vierou v Krista ako Spasiteľa. Súčasťou Božích zasľúbení je aj to, že Boh dá nového ducha, svojho Ducha do vnútra uverivších, aby o nich platilo, že sa narodili z Ducha, chodia podľa ducha. Tieto zasľúbenia sa naplnili s príchodom Krista, s príchodom Novej zmluvy, naplnili sa všetkým, ktorí sú deťmi Abrahámovými podľa viery, sú semenom Abrahámovým, sú v Kristovi.