Prečo je dôležité mať uši na počutie, oči na videnie a dbať, aby nám nestučnelo srdce

Lebo stučnelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa, a uzdravil by som ich.
Matúš 13:15

Možno ste si niekedy položili otázku, prečo Pán Ježiš často vyučoval v podobenstvách? Znamenali pomoc alebo skôr prekážku na ceste k spaseniu? Kázeň postupne opisuje vážnosť toho, keď srdce človeka duchovne stučnie a tak stratí schopnosť reagovať na Božie podnety. Ak sme v zemskom živote nestriedmi, postupne stučnieme so všetkými negatívnymi dôsledkami, ktoré to so sebou prinesie. Ešte horšie je ale stučnieť duchovne, lebo v tomto prípade už ide nie len o zemský život, ale hneď o ten večný – ten, ktorý už nikdy neskončí. Vyučovanie rovnako varuje pred ľudskými tradíciami, lebo aj tie bránia ľuďom dospieť k spaseniu. Tá správna voľba je otvoriť svoje srdce a prijať všetky Kristove slová v pokáni a vo viere v jeho dokončené dielo. Toto je Božie volanie k nám, či sme starí a či mladí. Ak to odmietame a srdce si zatvrdzujeme, čaká nás nakoniec Boží spravodlivý súd.