Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

Vzácnosť Kristovej cirkvi

Text kázania : Skutky 20:28

Z tohoto jedného hlbokého veršu vidíme:
1. čo je Kristova cirkev, resp. z koho sa skladá, alebo inak povedané, kto do nej patrí,
2. ako sa v nej prejavuje Kristova vláda a
3. ako vzácna je Bohu, teda aká cena bola za cirkev zaplatená