Táto stránka zobrazuje chronologický archív všetkých kázní v radení od najnovšej po najstaršiu.

Medzi znovuzrodením a oslávením (časť 2) – Už (raz a navždy) – ešte nie (v plnosti)

… sú aspekty nášho spasenia, ktoré dostávame takpovediac „nadvakrát“ – v momente uverenia v evanjelium, uverenia v Ježiša Krista (spasiteľnou živou vierou) ich dostávame definitívne, raz a navždy, a predsa ich nedostávame ešte v plnosti, pretože sa očakáva ich definitívne naplnenie či zavŕšenie pri druhom príchode Krista, keď bude vykúpené aj naše telo. Toto napätie…

Obriezka srdca (2)

Text kázania: Deuteronómium 30:6 Pretože zákon nedokáže oživiť, spasenie nikdy nebolo, nie je a nebude, a nie je ani možné, dosiahnuť z vlastnej spravodlivosti, z poslušnosti zákonu. Spasenie je z milosti na základe Božích zasľúbení. Súčasťou Božích zasľúbení je to, že Boh človeku odoberie to zlé kamenné srdce a dá mu srdce nové a mäsité, na ktoré zapíše svoj zákon, výsledkom…

Obriezka srdca (1)

Text kázania: Rimanom 7 Boží plán od pádu človeka do hriechu je mať svoj ľud, ktorý bude Bohu verný a poslušný, uprostred ktorého bude Boh prebývať. Za týmto účelom dáva Boh človeku zákon prikázaní. Cieľom zákona je dosiahnuť správny postoj (vernosť, poslušnosť, lásku) Božieho ľudu ku svojmu Bohu, a rovnako aj spravodlivosť, milosrdenstvo a lásku medzi ľuďmi navzájom.…