Verejné zhromaždenie je dočasne zrušené

V súvislosti s vydaním nariadenia o zákaze organizovať hromadné podujatia, sme sa rozhodli dočasne prerušiť nedeľné zhromaždenie s tým, že nasledujúce dni budeme sledovať, ako sa vyvíja ďalšia situácia. Dôvod, prečo sme k tomuto rozhodnutiu dospeli je ten, že nechceme jednak budiť pohoršenie porušovaním nariadenia a tým druhým chceme predísť situácii, aby sme nejakým spôsobom ohrozili rizikovú skupinu našich blízkych, ktorou sú najmä starší ľudia. Boli by sme neradi, keby sme nerozvážnym počínaním priviedli niekoho do nepríjemnej situácie čeliť veľkým zdravotným komplikáciám a telesnému trápeniu. Pokiaľ sa teraz tomu ešte vieme vyhnúť, je dobré, aby sme tak urobili. Veríme, že náš Pán sa o nás postará a poskytne dostatok ochrany, ako je napísané v Žalme 91, no v žiadnom prípade sa netreba zbytočne vystavovať rizikám, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Napokon aj Pán Ježiš odpovedal diablovi (Mat 4:6-7) slovami Písma „nebudeš pokúšať Hospodina, svojho Boha!“, keď ho pokúšal citovaním 91. Žalmu, aby sa hodil dolu z chrámu. Chceme sa preto aj my riadiť týmto postojom a zachovať v tejto situácii obozretnosť, najmä keď sa objavujú presnejšie informácie o tom, ako sa vírusu COVID-19 chová, a aké zdravotné ťažkosti môže spôsobiť. Každý potencionálne infikovaný človek naň reaguje individuálne, takže sa nedá predpokladať, aký priebeh by onemocnenie malo. Buďme v týchto dňoch našim pokojom príkladom pre svoje okolie, vo všetkom triezvo uvažujme a určite nemajme sklony k panike, ako to smutne okolo seba veľakrát pozorujeme. Rozumieme a uvedomujeme si, že istý strach v nás je, a to o našich nespasených blízkych. Hoci túžime, aby boli zachránení pred budúcim hnevom, je to len v moci Boha, aby im dal vieru a večný život. Aj to je dôvod, prečo by sme sa mali ešte horlivejšie za nich modliť, najmä za naše deti. Nech nám Pán dodá ešte viac odvahy a sily hlásať evanjelium a byť Jeho ústami na slávu jeho milosti.