Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

Nedeľné zhromaždenie

Naše zhromaždenie, kde srdečne pozývame i verejnosť, trvá približne 90 minút a skladá sa z piesní, modlitieb, čítania biblického textu a kázania. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumente Návšteva nedeľného zhromaždenia.

Ohľadom zhromaždenia nás vopred kontaktujte.