Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

Letáky

Táto kategória obsahuje letáky, ktoré sa rozdávajú v tlačenej podobe.

Čo bude po smrti?

Kto počuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. (Slová Ježiša Krista, Biblia, Nová zmluva, Ján 5:24) Existuje veľa náboženstiev a každé má inú predstavu, čo sa stane po smrti. Pravda je však len jedna a nemôžu ju mať všetci. Preto je…