Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

Nezávislé kresťanské zhromaždenie Bratislava

Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.


(Biblia – evanjelium podľa Jána 3. kapitola, 16. verš)