Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

  • Zhromaždenia každú nedeľu o 9:30
  • Uctievanie Boha duchovnými piesňami
  • Ohlasujeme spasenie z Božej milosti
  • Kážeme Pána Ježiša Krista ako jedinú cestu k Bohu

Nezávislé kresťanské zhromaždenie Bratislava

Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.


(Biblia – evanjelium podľa Jána 3. kapitola, 16. verš)