Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

Táto stránka zobrazuje chronologický archív všetkých kázní v radení od najnovšej po najstaršiu.

O spravodlivosti…

Krátky úrivok z kázne, v ktorej sa hovorí o spravodlivosti. Podstatou je, že človek sám o sebe nedokáže byť sparvodlivý pred Bohom, pretože ľudskou prirodzenosťou je hriech a pýcha, čo sa potom prejavuje v jeho konaní a skutkoch. Preto Biblia hovorí, že „niet spravodlivého ani jedného…“ a preto potrebeme byť ospravedlnený. Ako prostriedok toho, Boh…