kazne on Evanjelium podľa Matúša

Prečo je dôležité mať uši na počutie, oči na videnie a dbať, aby nám nestučnelo srdce

Lebo stučnelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa, a uzdravil by som ich. Matúš 13:15 Možno ste si niekedy položili otázku, prečo Pán Ježiš často vyučoval v podobenstvách? Znamenali pomoc alebo skôr prekážku na ceste k spaseniu? Kázeň postupne opisuje vážnosť toho,…