Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

kazne on Trojjedinosť

Neverme každému duchu, ale ich skúmajme, či sú z Boha

Text kázania : 1.Ján 4:1-3 Ako už názov napovedá, tak témou kázne je skúmať duchov, ako nám predkladá apoštol Ján. Za každým prorokom, učiteľom je nejaký duch a ten je týmto duchom vedený. Ten duch je buď z Boha, alebo nie. Na prvý pohľad sa zdá, že tým rozpoznávacím znakom je to, či niekto vyznáva…