Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

Zbor NKZ Bratislava vznikol v roku 2004. Jeho vzniku predchádzali zhruba dva roky existencie zboru NKZ Pezinok, kedy nastal moment, kde zhromaždenia zboru NKZ Pezinok začali navštevovať aj ľudia z Bratislavy. V prvej polovici roku 2004 sa potom udialo Božie vedenie celú staviteľskú prácu presunúť do Bratislavy a sústrediť sa na to, aby sa v Bratislave rozvíjalo biblicky orientované zhromaždenie, ktoré sa bude hlásiť k zásadám verného či historického protestantizmu. Počiatočne sme sa v Bratislave stretávali v Spoločenskom dome Nivy na Súťažnej ulici 18, v roku 2016 sme sa presťahovali do priestorov budovy Apollo klubu na Súkenníckej 4, kde sa teraz zbor stretáva k svojim pravidelným zhromaždeniam.