Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

Naše zhromaždenia sú otvorené pre návštevníkov. Pán Ježiš neposlal preč nikoho, kto skutočne chcel počúvať Božie Slovo. Pán Ježiš vítal a neposlal preč deti, tak i my srdečne privítame deti, keď prídu spolu s rodičmi alebo so súhlasom rodičov. Tak ako Pán vítal mužov i ženy, chudobných i bohatých, ľudí v nízkom postavení i veľmi významných v spoločnosti, sluhov i pánov, rôzne národnosti, rôzne vzdelaných – tak aj náš zbor je pre vás všetkých otvorený. Existuje totiž len jedno evanjelium a to je pre všetkých ľudí bez rozdielu.

Naše zhromaždenia sú ľahko dostupné. Stretávame sa každú nedeľu o 9:30.

Váš príchod vás k ničomu nezaväzuje. Našou túžbou totiž je, aby ste stretli Krista, ako je v našom zhromaždení ohlasovaný cez kázané a čítané slovo. Nechceme vás vyrušovať ničím, čo by vás odviedlo od tohto zámeru. Pred začiatkom zhromaždenia sa môžete občerstviť kávou alebo čajom. Ak nemáte svoju Bibliu, radi vám ju požičiame. Ticho pred začiatkom zhromaždenia môžete využiť na utíšenie sa, čítanie si z Biblie či pýtania sa krátkych otázok.

Zhromaždenie prebieha dôstojne a je vedené niektorým k tomu povereným bratom. Skladá sa z modlitieb, piesní, čítania biblického textu a z kázania Božieho Slova. Na samý záver zhromaždenia ešte znejú oznamy o chystaných udalostiach.

Po skončení zhromaždenia môžete hneď odísť, alebo si môžete chvíľu posedieť a rozjímať nad slovom, prípadne si vziať ponúkanú literatúru. Rovnako môžete vyhľadať niekoho z vedúcich bratov, položiť mu otázky, alebo sa porozprávať o vašej duchovnej potrebe či hľadaní.

Modlíme sa, aby ste prišli a našli nášho Pána Ježiša Krista. Veríme, že pocítite jeho lásku a záujem o vás.

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte alebo zavolajte a to hoci aj v nedeľu ráno, ak nás neviete nájsť a pod..

Stretávame sa každú nedeľu o 09:30 hod.