Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

Sme skupina kresťanov z Bratislavy a okolia. Srdečne vás pozývame na naše stretnutia, ktoré sú otvorené pre všetkých hostí.

Naše stretnutia sú veľmi jednoduché. Nič sa od vás neočakáva. Jednoducho príďte. Prijímame Bibliu ako meradlo nášho života a viery. Veríme, že Biblia je Božie slovo pre všetkých ľudí. Osobne sme spoznali, že Boží Syn Ježiš prišiel na túto zem, aby nám povedal pravdu o nás a o Bohu. Uverili sme tomu a prijali od Boha nový život ako dar.

Ježiš povedal:

„Lebo čo prospeje človeku, keby získal hoci celý svet a sám seba by zahubil?!“ (Lukáš 9:25)

V Biblii sa píše:

„Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží“. (Efezanom 2:8)

Máte otázku? Napíšte nám.