Modlitebné stretnutie

Naše modlitebné stretnutia sa konajú v lokalite Patrónka vždy v piatok o 18:30. Forma je jednoduchá a dáva možnosť každému zúčastnenému zapojiť sa do ďakovaní a príhovorov.

Nedeľné zhromaždenie

Toto je naše hlavné zhromaždenie, kde srdečne pozývame širokú verejnosť. Trvá približne 90 minút a skladá sa z piesní, modlitieb, čítania biblického textu a kázania.