Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

Nedeľné zhromaždenie

Toto je naše hlavné zhromaždenie, kde srdečne pozývame širokú verejnosť. Trvá približne 90 minút a skladá sa z piesní, modlitieb, čítania biblického textu a kázania.