Čo bude po smrti?

Kto počuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. (Slová Ježiša Krista, Biblia, Nová zmluva, Ján 5:24) Existuje veľa náboženstiev a každé má inú predstavu, čo sa stane po smrti. Pravda je však len jedna a nemôžu ju mať všetci. Preto je…

Spravodlivosť

Lebo Mojžiš píše o spravedlivosti zo zákona, že človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť. (Rimanom 10:5) Čo Biblia učí o spravodlivosti? Tento článok rozoberá biblické učenie o spravodlivosti, ktorú od nás požaduje sám Boh vo svojej neoblomnej svätosti. Existuje totiž zásadný rozdiel medzi vlastnou spravodlivosťou zo skutkov a spravodlivosťou, ktorá nám je pripočítaná skrze…

Litera zabíja – Duch oživuje

ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej smluvy, nie litery, ale Ducha, lebo litera zabíja, ale Duch oživuje. (2. Korintským 3:6) Článok podrobne rozoberá tento biblický text s cieľom objasniť o akom kontraste apoštol Pavol v skutočnosti hovorí. Éra Novej zmluvy totiž dáva život a schopnosť poslúchať Božie slovo na rozdiel od éry Mojžišovho…