Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

Spravodlivosť

Lebo Mojžiš píše o spravedlivosti zo zákona, že človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť.
(Rimanom 10:5)

Čo Biblia učí o spravodlivosti? Tento článok rozoberá biblické učenie o spravodlivosti, ktorú od nás požaduje sám Boh vo svojej neoblomnej svätosti. Existuje totiž zásadný rozdiel medzi vlastnou spravodlivosťou zo skutkov a spravodlivosťou, ktorá nám je pripočítaná skrze vieru v Pána Ježiša Krista, kedy sa spoliehame na jeho dokončené dielo. S hriechom je to totiž veľmi vážne a ak nepochopíme a neprijmeme biblické varovania o tom, že naše vlastné skutky nikdy pred Bohom nebudú stačiť na spasenie, tak nás čaká večné zatratenie. Vďaka Pánovi Ježišovi a jeho milosti však existuje cesta spasenia skrze vieru a práve o tom bližšie hovorí tento článok.

Spravodlivosť (formát PDF)