Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

'evanjelium' tagged posts

Litera zabíja – Duch oživuje

ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej smluvy, nie litery, ale Ducha, lebo litera zabíja, ale Duch oživuje. (2. Korintským 3:6) Článok podrobne rozoberá tento biblický text s cieľom objasniť o akom kontraste apoštol Pavol v skutočnosti hovorí. Éra Novej zmluvy totiž dáva život a schopnosť poslúchať Božie slovo na rozdiel od éry Mojžišovho…