Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

kazne on Falošné učenia

Neverme každému duchu, ale ich skúmajme, či sú z Boha

Text kázania : 1.Ján 4:1-3 Ako už názov napovedá, tak témou kázne je skúmať duchov, ako nám predkladá apoštol Ján. Za každým prorokom, učiteľom je nejaký duch a ten je týmto duchom vedený. Ten duch je buď z Boha, alebo nie. Na prvý pohľad sa zdá, že tým rozpoznávacím znakom je to, či niekto vyznáva…

Piktogram knihy 2. Timotejovi

Tí, ktorí sa stavajú proti pravde [2. TIMOTEJOVI (8)]

Text kázania: 2.Timotejovi 3:5-9 Dnes sú ľudia schopní si Božie Slovo všelijako popretáčať, aby si ospravedlnili svoje hriechy. To, čo Písmo nazýva hriechom, si oni prekrúcajú svojimi výkladmi, aby ďalej mohli páchať svoje túžby a žiadosti, pričom si myslia, že to nie je až tak vážne. Každý však, kto chce prekrúcať sväté Božie Slovo a…