kazne on Viera/pokánie

Učenie sa o Božom kráľovstve – teória a prax

Biblický text preberaný v tejto kázni: Marek 4 A rečie im: Či nerozumiete tomu podobenstvu? A jakože potom porozumiete všetkým podobenstvám? Marek 4:13 Kázeň vo svojej hlavnej časti podrobne verš za veršom rozoberá podobenstvo o štvorakej pôde. Toto podobenstvo má mimoriadny význam, lebo opisuje základné skutočnosti Božieho kráľovstva, ktorého moc spočíva v prijatí Pánovho slova a výslednom prinášaní…