Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

kazne by Vladimír Šuplata