Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

Otázka života a smrti

Text kázania : Efezanom 2

Táto otázka sa týka toho, kde človek strávi svoju večnosť. Odpoveď však treba hľadať u toho, kto je pôvodcom života. Kto život dáva i berie a má na to plné právo. Ten, ktorý sa nám dal poznať vo svojom Slove a jeho Slovo je pravda. On je Stvoriteľ, Sudca i Spasiteľ.