Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

kazne by Miki Chiciudean

Miki Chiciudean má za sebou niekoľko rokov teologického štúdia na rôznych seminároch, v minulosti pastoračne slúžil v Rumunsku a v súčasnosti je od roku 2012 pastorom v Reformovanom Baptistickom zbore v Budapešti, kde okrem toho, vedie ďalšie dva zbory v Debrecíne a na juhozápade Maďarska.