Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

Posts from február 2008

Spravodlivosť

Lebo Mojžiš píše o spravedlivosti zo zákona, že človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť. (Rimanom 10:5) Čo Biblia učí o spravodlivosti? Tento článok rozoberá biblické učenie o spravodlivosti, ktorú od nás požaduje sám Boh vo svojej neoblomnej svätosti. Existuje totiž zásadný rozdiel medzi vlastnou spravodlivosťou zo skutkov a spravodlivosťou, ktorá nám je pripočítaná skrze…