Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte