Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

Kronické knihy

Boh má záľubu v úprimnosti a poslušnosti

Text kázania: 1. Kronická 29:10-19

Je Boh náš Otec, alebo ocko? Modlíme sa správne? Vzor toho, ako máme dobrorečiť a aké máme mať srdce pred Bohom nachádzame u Dávida, ktorého Boh nazval mužom podľa svojho srdca. Je aj naše srdce také, ako jeho, alebo srdce Pána Ježiša?