Pre bližšie informácie
ohľadom zhromaždenia
nás prosím kontaktujte

Piktogram knihy 2. Timotejovi

Svet nech nám je výstrahou, Pavol vzorom a láska hnacím motorom [2. Timotejovi (12)]

Text kázania: 2.Timotejovi 4:9-22

Vytrvať do konca, alebo milovať svet? Sú kresťania, ktorý sa vrátili do sveta a opustili cestu spravodlivosti. Pre nich má Písmo výstrahu, ale pre trpezlivých povzbudenie… „že On položil za nás svoju dušu“ a v tom poznávame lásku Božiu.